Sací bagr čistil zanesené rejdy plavebních komor na Baťově kanále v Nedakonicích a Vnorovech

BAŤŮV KANÁL – Zaměstnanci státního podniku Povodí Moravy pročistili v červenci a srpnu rejdy plavebních komor (PK) na Baťově kanále v Nedakonicích a ve Vnorovech. Nánosy z nich odstranili sacím bagrem, který jej dále potrubím přemísťoval do prohloubených míst po proudu řeky Moravy. Akce přišla na celkových 330 tisíc korun, přičemž z rejd zmizelo téměř 1580 krychlových metrů sedimentů. „Zanesené rejdy ohrožují bezpečnost plavby na vodní cestě,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek. 

Rejdy plavebních komor je nutné podle něj čistit pravidelně, protože přímo navazují na řeku Moravu a postupně se tak zanášejí. V případě povodní či průchodu velkých vod je pak tento proces velmi rychlý, což poté omezuje nebo přímo znemožňuje vplutí nebo vyplutí do plavební komory. Ve Zlínském kraji konkrétně u jezu Nedakonice pročistili vodohospodáři horní i dolní rejdu PK Nedakonice, v Jihomoravském kraji pak dolní rejdu PK Vnorovy I. „Čištění se provádí u každé komory na kanále průměrně jednou za dva roky, u některých každoročně,“ doplnil vedoucí provozního úseku Martin Zábrana.

Obsluha plavebních komor probíhá v měsících červen, červenec a srpen vždy úterý až neděle a ve svátek od 10:00 do 18:00 hodin, v září pak vždy v pátek, v sobotu, v neděli a ve svátek vždy ve stejných časech. Plavba po řece Moravě probíhá tehdy, pokud je průtok v profilu Kroměříž menší než 100 m3/s (horní úsek) a v profilu Strážnice menší než 120 m³/s (dolní úsek).

publikováno 24. srpna 2012, 15:06aktualizováno 27. srpna 2012, 06:40 štítky: plavba, Baťův kanál,