Ředitelství závodu Dyje nově sídlí v Náměšti nad Oslavou

Od 1. března je novým sídlem ředitelství závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) zrekonstruovaná budova v Náměšti nad Oslavou. Záměr přestěhovat závod Dyje z Brna do nových prostor v Náměšti byl přijat a realizován již v období let 2012–2013. Definitivní termín stěhování byl odsouhlasen vedením podniku koncem ledna letošního roku.

Vedení státní podniku Povodí Moravy se v souvislosti s procesními a organizačními změnami rozhodlo o změně sídla ředitelství závodu Dyje. Vlastnímu stěhování ředitelství tohoto závodu předcházelo období rekonstrukce a přípravy budovy. Závod Dyje doposud sídlil v Brně, v budově generálního ředitelství podniku na Dřevařské ulici 11.

Důvodem pro jeho nové umístění v Náměšti nad Oslavou bylo jeho směřování do centra své územní působnosti a po přesunu provozů Břeclav a Dolní Věstonice pod vedení závodu Střední Morava se jedná o další krok ke sjednocení organizační a personální struktury závodů. Druhotným efektem je pak větší zkapacitnění a zefektivnění stávajícího členění budovy generálního ředitelství, zejména vytvoření nových prostor pro ústřední spisovnu a povinného archivu Povodí Moravy.

V souvislosti se změnou kancelářských prostor ředitelství závodu Dyje se mění také jeho korespondenční a fakturační adresa. Nové kontaktní údaje závodu Dyje jsou součástí této zprávy a k datu přestěhování závodu byly aktualizovány i na webových stránkách státního podniku Povodí Moravy.

Nová adresa sídla závodu Dyje:

Povodí Moravy, s.p.

závod Dyje

Husova 760

675 71 Náměšť nad Oslavou

Telefonní a emailové kontakty zůstávají beze změny.

publikováno 2. března 2014, 19:54aktualizováno 23. prosince 2015, 10:04 štítky: závod Dyje, Náměšť nad Oslavou,