Povodí Moravy zahájilo další etapu protipovodňové ochrany Olomouce

Další etapu výstavby protipovodňových opatření v Olomouci zahájili ve středu 11. října ministr zemědělství Marian Jurečka, generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák a primátor města Olomouce Antonín Staněk. Součástí protipovodňové ochrany budou snížené bermy a přístup k vodě pro veřejnost. Opatření zvýší kapacitu koryta řeky na 650 m3/s, ochrání přibližně 20 tis. obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč.

Výstavbě II. B etapy protipovodňové ochrany města dali zástupci Ministerstva zemědělství, státního podniku Povodí Moravy, města Olomouce a dodavatele zelenou v 9 hodin ráno u mostu na ulici Komenského. Etapu zahájili symbolicky výkopem krompáčem.Koryto se totiž rozšíří na obě strany, současné břehy ustoupí. Pravý břeh bude širší o 11 až 12 m, levý břeh o 3 až 4 m. „Mezi mosty podél Moravy vzniknou nové snížené bermy. Pravobřežní širokou bermu vydláždíme kamennou dlažbou a bude tak přístupná pro veřejnost. Jedná se o moderní trend, kdy kombinujeme efektivitu protipovodňové ochrany s prostorem pro veřejnost přímo u vody. V tomto ohledu představuje řešení této etapy v Olomouci inspiraci pro další naše města,“ popisuje podobu protipovodňové ochrany generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák.

Mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové mosty. Ty budou široké 22 m a 56 m dlouhé. „II. B etapa představuje realizačně enormně náročnou stavbu, která bude mít významný dopad na centrum města. Vzhledem ke kompletní rekonstrukci obou dopravně významných mostů je nezbytné, aby byl vždy alespoň jeden z nich plně funkční,“ dodává Gargulák. Právě kvůli náročnosti stavby a podmínkám ve vztahu k ochraně životního prostředí potrvá výstavba 53 měsíců.

Samotné stavební práce začnou na jaře příštího roku. Do té doby proběhne geotechnický průzkum a logistická příprava. „Vedle prací, které už započaly, se věnujeme především pečlivému naplánovaní celé etapy tak, abychom zkrátili čas prací a omezení pro občany na minimum. Samotná výstavba začne ihned, jakmile to klimatické podmínky dovolí,“ vysvětluje investiční ředitel Povodí Moravy, s.p. Tomáš Bělaška.

Po slavnostním zahájení proběhnul krátký brífink, kde Povodí Moravy, s.p. představilo rámcový harmonogram prací na II. B etapě a způsob, jakým bude Povodí Moravy a město Olomouc komunikovat postup při realizaci výstavby protipovodňové ochrany města a s tím spojená omezení. Obyvatelé Olomouce budou pravidelně informováni prostřednictvím letáků i speciálního webu k protipovodňové ochraně http://protipovodnovaopatreni.olomouc.eu. V plánu jsou rovněž informační schůzky s občany Olomouce, na kterých bude veřejnost informována o aktuálním průběhu výstavby a pracích plánovaných v nadcházejícím období. Zástupci Povodí Moravy, magistrátu města Olomouc a zhotovitele budou během těchto schůzek rovněž odpovídat na konkrétní dotazy občanů k probíhající výstavbě.

II. B etapa je částí protipovodňové ochrany města Olomouc, která navazuje na dokončenou I. etapu a etapu II. A, jejímž účelem je zvýšení kapacity koryta Moravy na požadovanou úroveň 650 m3/s v centrální části města. Celkové předpokládané stavební náklady jsou 655 mil. Kč, 90 % uhradí Ministerstvo zemědělství.

Fotografie pro média:

Vizualizace II. B etapy PPO Olomouce

stáhnout originál (JPG, 423 kB)
stáhnout popis (TXT)

Zahájení II. B etapy PPO Olomouce

stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 12. října 2017, 07:17aktualizováno 2. listopadu 2017, 11:39 štítky: protipovodňová opatření, protipovodňová ochrana, protipovodňová ochrana města Olomouce, vizualizace, PPO Olomouc,