Povodí Moravy z vodních nádrží odklidilo tuny naplaveného odpadu

Kromě povodní zachytily v červnu vodní nádrže také tuny splaveného materiálu. Povodí Moravy proto na počátku června zahájilo úklid. Jen z brněnské, novomlýnské nádrže a jejich okolí jeho zaměstnanci odtěžili s pomocí těžké techniky 200 tun přírodního i umělého odpadu. Materiál roztřídili a ekologicky zlikvidovali.  

Červnové dešťové srážky způsobily na tocích v povodí Moravy zvýšené průtoky, které do vodních nádrží přinesly obrovské množství splaveného materiálu (spláví). Během července Povodí Moravy, s. p. odtěžilo z nádrží stovky tun spláví. „Výrazným zvýšením hladin vodních toků se do řek dostává množství větví, odpadků a dalšího materiálu, který pak voda unáší. Vodní nádrže, které povodňové průtoky zachytávají a transformují, zachytí také obrovské množství spláví, které proud a vítr přinese do zátok a k hrázím vodních nádrží. Nejvíce materiálu se dostává do nádrží na středních a dolních tocích. V povodí Moravy to jsou především vodní nádrže Brno a Nové Mlýny, ze kterých jsme v červenci odtěžili dohromady 200 tun spláví,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Povodí Moravy, s. p. proto od počátku června s pomocí těžké techniky odstraňuje tento nežádoucí materiál z hladiny vodních nádrží i jezů. S pomocí bagrů a jeřábů spláví odebere z vodní hladiny a naloží na nákladní auta. Následuje proces usušení a roztřídění materiálu na plasty, dřevo a další, po kterém je možné vytěžené spláví ekologicky zlikvidovat. 

Nejvíce matriálu se letos dostalo přítoky do vodní nádrže Brno. Jenom z ní samotné vodohospodáři odtěžili více než 100 tun odpadního materiálu, 20 tun pak z jezů na Svitavě. S dalšími téměř 100 tunami si museli poradit na novomlýnských nádržích. „Největší objem spláví odstranili naši zaměstnanci z okolí hráze brněnské přehrady, ale těžkou techniku jsme používali také v areálu dopravního podniku, na Rokli i na Rakovci. U Nových Mlýnů jsme matriál odklízeli i z okolí koryt vodních toků na přítocích,“ říká Gargulák. Další tuny spláví pak vodohospodáři odtěžili z přehrad Bystřička (10 tun), Luhačovice (3 tuny), Letovice (3 tuny), Boskovice (3 tuny) či Slušovice (1 tuna). 

Některé druhy splaveného materiálu mají nepříznivý vliv na kvalitu vody v nádržích. Vedle přírodního materiálu se totiž do řek v době zvýšených průtoků mohou dostat i různé předměty a materiály např. z načerno založených skládek. Kromě toho by spláví mohlo vytvářet riziko pro lodě při pohybu na vodní hladině či pro plavce. Povodí Moravy, s. p. proto vyzývá v období vysokých průtoků i v období krátce po nich k opatrnosti při pohybu jak v řekách, tak na vodních nádržích. 

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. července 2020, 13:07aktualizováno 21. července 2020, 13:41 štítky: těžba naplavenin, spláví,