Povodí Moravy testovalo přímo v korytě Bečvy u jezu v Přerově různé typy provizorních protipovodňových zábran

PŘEROV – Pracovníci Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje a soukromými dodavateli mobilních protipovodňových zábran testovali na jezu v Přerově parametry jednotlivých provizorních protipovodňových opatření.

Část jezu Přerov zahradili nejprve systémem water-gate. Tedy speciálními vaky, které se samy napustí vodou z řeky a po naplnění slouží jako improvizovaná hráz. Poté koryto přehradili speciálními sklolaminátovými deskami systému VOP. Na jezu v Přerově se poprvé představil také systém Aqua Barrier, který využívá olomoucký magistrát. Na stejném místě nakonec použili hasiči klasické pytle s pískem.

Smyslem celé akce bylo porovnání jednotlivých druhů protipovodňových zábran nejen z hlediska účinnosti, ale i rychlosti s jakou je možné jednotlivé hráze vystavět, kolik je potřeba při stavbě hráze lidí a jaká je cenová náročnost jednotlivých metod. Při ostrém zásahu tak bude jednodušší vybrat ten nejlepší způsob, jak dané místo ochránit před velkou vodou.

Zkouška čtyř typů provizorních protipovodňových zábran ukázala, že je každý typ vhodný na jinou situaci a čas montáže není zdaleka rozhodujícím faktorem. Podrobné výsledky testování předá Povodí Moravy starostům obcí, hasičům a příslušným organizacím, aby v případě povodní měli ucelenější přehled o tom, kterou ze zábran použít. 

publikováno 25. července 2012, 06:00aktualizováno 25. července 2012, 07:04 štítky: Přerov, jezy,