Povodí Moravy představilo základní technické informace o významných připravovaných stavbách

Výstavba protipovodňové ochrany, rekonstrukce jezu, revitalizace vodních toků či inženýrsko-geodetické průzkumy, to vše jsou veřejné zakázky, které představil státní podnik Povodí Moravy v rámci prezentace významných stavebních a souvisejících veřejných zakázek.

22. května v 9 hodin se v sídle Povodí Moravy, s. p. uskutečnilo představení významných plánovaných veřejných zakázek na stavební a související akce, jejichž zahájení se předpokládá v letošním roce. „Velmi si vážíme spolupráce s našimi zhotoviteli a doufám, že se na podobných setkáních budeme setkávat pravidelně. Dnes Vám odprezentujeme základní technické informace o připravovaných stavbách. Vše samozřejmě v intencích zákona o veřejných zakázkách tak, abychom žádné potenciální zhotovitele nezvýhodnili,přivítal zástupce stavebních firem generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Konkrétní veřejné zakázky pak představil investiční ředitel Tomáš Bělaška. „V letošním roce vypíšeme výběrová řízení například na výstavbu protipovodňových opatření v Kunovicích, rekonstrukci jezu v Hranicích, revitalizaci Bečvy ve Skaličce a Černotíně, revitalizaci vodohospodářského uzlu v Nedakonicích či inženýrsko-geologický průzkum a geodetické práce v rámci příprav vodní nádrže Vlachovice. Akce budou většinou financovány z IV. etapy operačního programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi či operačního programu Životní prostředí,“ vyjmenoval hlavní zakázky a zdroje financování Bělaška. Součet předpokládaných nákladů těch nejvýznamnějších přesahuje 1 mld. Kč. 

Prezentace se zúčastnila desítka firem. V letošním roce uspořádalo Povodí Moravy, s. p. představení investičních stavebních akcí poprvé. Prezentovat informace o významných připravovaných stavbách zástupcům stavebních a projekčních firem plánuje státní podnik také v budoucnu.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 23. května 2018, 15:46aktualizováno 23. května 2018, 15:47 štítky: veřejné zakázky, investice, investiční akce,