Povodí Moravy opravilo Zuberský jez i stupně v řece Desné

Povodí Moravy, s.p. dokončilo opravu Zuberského jezu v Rožnově pod Radhoštěm. Práce, které si vyžádaly téměř 900tis. Kč začaly 25. září letošního roku a trvaly necelé dva měsíce. Stavební firma kompletně opravila práh vývaru jezu a zeď na pravém břehu. Jez je na začátku města Rožnov pod Radhoštěm a vede kolem něj cyklostezka. Pokud by se neopravil, hrozilo sesunutí pravobřežní zdi do vývaru a došlo by k postupné destrukci prahu před samotným vývarem. Jedná se o jeden z významných jezů na Rožnovské Bečvě, na kterém se podepsaly i povodně (poslední v roce 2010) a který je každoročně namáhán průchodem ledů. 

K dalším akcím, dokončeným letos na podzim patří oprava pěti stupňů v řece Desné u obce Rejhotice na Šumpersku. Práce začaly 8. srpna letošního roku a vyžádaly si náklady ve výši 2,5mil. Kč. Stupně byly v roce 2007 poškozeny povodní. Protože povodňové průtoky nedosáhly třetího stupně povodňové aktivity, nebylo možné opravy financovat ze státní dotace. Proto státní podnik Povodí Moravy opravil všech pět stupňů z vlastních prostředků. Celková stavba spočívala především v opravě a doplnění dlažeb jednotlivých stupňů, opravě přelivných hran, v opravě rybochodů a v doplnění záhozů nad přelivnou hranou vývaru. Z hlediska zájmu ochrany přírody a krajiny byl v průběhu provádění stavby zajištěn biologický dozor kvalifikované osoby. 

publikováno 28. listopadu 2013, 09:16aktualizováno 28. listopadu 2013, 09:28 štítky: oprava jezu, oprava stupňů, Desná, Bečva, údržba toku,