Po ukončení sezóny bude Povodí Moravy pokračovat v opravách Baťova kanálu

Povodí Moravy, s. p. začalo s opravou dalšího úseku Baťova kanálu. Mezi plavebními komorami Vnorovy I. a Veselí nad Moravou provádí práce, jejichž cílem je zajištění bezpečného provozu plavidel. Opravy tohoto úseku vyjdou na téměř 53 mil. Kč.

Poškozování břehového opevnění vlivem abraze, sesouvání břehů, zvětšování nátrží a narušování stability podélných ochranných hrází, s tím vším se musí potýkat nejoblíbenější moravská vodní cesta Baťův kanál. „Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si vybírá svou daň. Zaměstnanci Povodí Moravy, s. p. v loňském roce napočítali v plavebních komorách více než 3500 lodí, které převážely téměř 17 tisíc cestujících. Rozplavená zemina z břehů a hrází současně lokálně zanáší dno plavebního kanálu a tím pomístně snižuje plavební hloubku, která může vést až k omezení provozu lodní dopravy,“ vysvětluje důvod oprav generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Povodí Moravy, s. p. proto i na konci letošní hlavní sezóny zahájí opravy dalších částí Baťova kanálu. Státní podnik si od stavebních prací slibuje především zajištění bezpečnost plavebního provozu, opravu opevnění koryta a bezstarostný průběh další hlavní plavební sezóny bez rizika omezování plavby. 

Stavba navazuje na opravy předchozích úseků. Od 1. října 2019 v části plavebního kanálu mezi plavebními komorami Vnorovy I a Veselí nad Moravou Povodí Moravy, s. p. sníží hladinu, aby stavební stroje mohly provádět patřičné úkony při obnově parametrů plavební dráhy, opravě a zajištění stabilizace břehů a hrází plavebního kanálu. „Stavbu jsme rozdělili na dvě etapy. V první etapě od října 2019 do konce dubna 2020, budeme provádět práce v úseku od plavební komory Veselí nad Moravou po železniční most. Dojde k odstranění nánosů a provedení opravy opevnění lomovým kamenem. Ve druhé etapě od října 2020 do konce dubna 2021 dojde k znovu vypuštění kanálu, ale tentokrát jen v úseku od plavební komory Vnorovy I. po železniční most. V tomto úseku budou probíhat také hlavní stavební práce,“ popisuje ředitel Závodu střední Morava Povodí Moravy, s. p. Pavel Cenek, který má Baťův kanál ve správě. 

K omezení plavby však v opravovaném úseku během hlavní sezóny nedojde. V období od května do září, během kterého Povodí Moravy, s. p. zajišťuje plynulou plavbu po Baťově kanále provozem plavebních komor, bude v obou letech kanál v celé své délce opět napuštěný a připravený na hlavní turistickou a plavební sezónu.

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a výše nákladů činí 52,8 mil. Kč. Stavbou nebude uzavřena žádné komunikace, jen dojde k omezení přístupu v okolí přístavu Veselí nad Moravou.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 20. září 2019, 07:16