Pět jednotek SDH získá od Povodí Moravy nové vybavení

Povodí Moravy, s.p. rozhodlo o rozdělení grantu na podporu jednotek dobrovolných hasičů. Částku 80 420 Kč si mezi sebe rozdělí celkem pět jednotek. Finanční podporu obdrží hasiči z obcí Štěpánovice, Žeravice, Jankovice, Opatovice a Horní Bečva. 

„Obdrželi jsme celkem 34 žádostí o finanční podporu na nákup osobních ochranných prostředků. Nakonec komise vybrala 5 žádostí, mezi které částku 80 420 Kč rozdělíme. Podporu směřujeme k těm jednotkám SDH, které mají prokazatelný nedostatek ve vybavení, což je limituje v zásazích,“ shrnuje výsledky grantového řízení generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák.

Komise posoudila všech 34 žádosti a vybrala žádost obce Štěpánovice pro jednotku SDH na pořízení kompletní výbavy pro jednoho člena zásahové jednotky obce ve výši 26 000 Kč. Peníze k financování zásahového oděvu ve výši 15 000 Kč obdrží také jednotka SDH Žeravice. Jednotky SDH obcí Jankovice, Opatovice a Horní Bečva obdrží finanční podporu na nákup zejména nepromokavých bund, ochranných pracovních helem a rukavic. Všechny vybrané sbory odůvodnily své žádosti naléhavostí pořízení daného vybavení. 

Grant pro sbory jednotek dobrovolných hasičů, který PM vyhlásilo v srpnu letošního roku, byl zaměřený na financování osobních ochranných prostředků, výzbroj a výstroj hasičů. „Nejčastěji sbory žádaly o zakoupení obuvi, ochranných helem, nepromokavých pláštěnek a ochranných rukavic,“ shrnul Václav Gargulák. „Chtěl bych poděkovat všem sborům, které se přihlásily do letošního grantového řízení. Spolupráce s dobrovolnými hasiči si nesmírně vážím, protože s námi úzce spolupracují při povodních, při odstraňování následků havárií na vodních tocích i při odstraňování povodňových škod, zejména bleskových povodní lokálního charakteru,“ dodal Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 7. listopadu 2018, 10:03 štítky: grant, podpora SDH, jednotky SDH,