Ministr zemědělství zahájil výstavbu protipovodňových opatření v Břeclavi

První fázi výstavby protipovodňových opatření v Břeclavi dnes symbolicky zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský a starosta Břeclavi Pavel Dominik. Výstavbě ochranných hrází dali zástupci státního podniku a veřejnosti zelenou symbolickým zarytím rýče. Slavnostního aktu se zúčastnil také předseda dozorčí rady Povodí Moravy Roman Celý, radní Jihomoravského kraje Igor Chlup i zástupce dodavatelské firmy Hochtief Pavel Kubasa.

Stavba s náklady 40 milionů korun s hrázovými systémy ochrání zástavbu ve městě na úroveň stoleté vody. Práce budou probíhat celkem v pěti lokalitách – na pravém břehu řeky Dyje nad jezem Břeclav až k odlehčovacímu rameni, na levém a pravém břehu Odlehčovacího ramene v úseku od Poštorenského jezu, na pravém břehu Včelínku od Poštorenského jezu po ulici A. Kuběny v Charvátské Nové Vsi a pravém břehu Včelínku v Charvátské Nové Vsi. Investice ochrání před povodní 5 500 obyvatel a majetek ve výši 700 mil. Kč.

Na stavbu, která by měla být po dvou letech dokončena, navážou další etapy. „Dojde ke zkapacitnění poldru Přítluky na dvojnásobek, čímž bude chráněná nejen Břeclav a její okolí, ale také slovensko-rakouské pomezí. V dalších etapách se plánuje provedení nových hrází, které zabrání zpětnému vzdutí do zastavěných částí města Břeclav, a provedení komplexních opatření, která by řešila území nad městem Břeclav v širších návaznostech s protipovodňovými opatřeními jednotlivých obcí,“ popisuje organizaci protipovodňových opatření generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Z důvodu ochrany zemních hrází před činností bobra evropského bude v určitých ohrožených lokalitách provedeno osazení ocelové štětovnicové stěny, která zabrání dalšímu pronikání bobra evropského do tělesa hráze.

„Chtěl bych především poděkovat městu Břeclavi, které se významně podílelo na majetkoprávním vypořádání a spolufinancování stavby, i Ministerstvu zemědělství, které je poskytovatelem finančních prostředků z třetí etapy programu Podpora prevence před povodněmi,“ dodává Jan Hodovský.

V letošním roce Povodí Moravy vysoutěžilo protipovodňové stavby v úhrnu 210 mil. korun a do konce roku plánuje vysoutěžit další dvě významné rekonstrukce vodních nádrží. Celková částka investic proti povodním v roce 2016 by tak měla dosáhnout 300 mil. korun.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 29. srpna 2016, 14:45aktualizováno 2. listopadu 2017, 09:41 štítky: PPO Břeclav, Jan Hodovský, Ministerstvo zemědělství,