Do řeky Blaty se po ekologické havárii vrací život

Měsíc a půl po ekologické havárii na řece Blatě zde zaznamenali vodohospodáři postupný návrat života. Vodní tok osidlují hlavně hrouzci a mřenky, kteří migrují po proudu z jeho horních částí. Revitalizaci pomohl také roztok s bakteriemi, které spotřebovávají a tím i likvidují nadměrné množství živin ve vodě.

OLOMOUCKÝ KRAJ – Kontaminovaná řeka Blata se vzpamatovává z ekologické havárie a dokonce se do ní už navrací život. Vodohospodáři odlovili v Senici na Hané, tedy asi dva kilometry pod místem znečištění, živé ryby. Byli to hlavně hrouzci a mřenky, kteří do níže položených oblastí migrují po proudu z horních částí toku. I jeho další úseky se postupně kvalitativně zlepšují. U vypuštěné zdrže v Olšanech jsou hodnoty organického znečištění v normě, pouze fosforu je zde dvakrát více, než před havárií.

Kvalita vody se zlepšuje také v Těšeticích, kde byla největší kontaminace kejdou. „Právě zde jsme aplikovali roztok s bakteriemi, který podle výsledků našeho měření pomohl k obnově toku,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Bakterie se usídlují v bahně a poté spotřebují a tím i likvidují nadměrné množství živin.

Základní fakta o ekologické havárii na řece Blatě:

Místo: Blata, ř.km 36,7 (obec Senička)

Situace: prasklá spodní část a základ zásobníku na kejdu v ZD Senička

Způsob kontaminace: materiál gravitačně stékal do kanalizace, kterou se dostal do vodního toku

Množství kontaminantu: kejda cca 400 m

Délka zasaženého toku: přes 40 kilometrů

Málo kyslíku je však stále v nadjezí v Těšeticích. Je to způsobeno částečně i tím, že na hladině je velké množství okřehku, lidově řečeno žabince. Ten uzavřel hladinu a brání okysličování vody.

Havárie nastala 6. července, kdy z areálu místního ZD v obci Senička u Náměště na Hané se z poškozené jímky dostalo do toku asi 400 m3 kejdy. Závadná látka postupovala řekou a znečistila celý tok od místa havárie až po ústí do řeky Moravy. V Blatě se mnohonásobně zvýšil obsah organických látek, které vyčerpaly rozpuštěný kyslík. To spolu s vysokými hodnotami amonných iontů způsobilo úhyn ryb a dalších vodních organismů.

Vodohospodáři po havárii zahájili monitoring celého toku, zaměřený zejména na obsah celkového kyslíku a organických látek. Monitorovali až 12 profilů. Pracovníci Povodí Moravy, s.p. pak 13. července aplikovali do vody roztok s mikroorganismy, což společně s odbornou firmou zopakovali 24. července, tentokrát s pomocí zeolitu jako nosiče. Biologický roztok podle výsledků našich měření v terénu i v laboratorních podmínkách významně urychlil revitalizaci toku.

publikováno 22. srpna 2012, 06:49 štítky: blata, ekologická havárie,