Lidové noviny: Bečvu pomůže krotit obří poldr

PŘEROV Jeden z největších suchých poldrů v republice, který umožní zachytit případné povodňové vody, dostane konkrétní podobu. Obyvatelé Přerovska žijící u řeky Bečvy by se měli do listopadu dozvědět, jak budou vypadat tamní protipovodňová opatření.

Státní podnik Povodí Moravy podepsal smlouvu s brněnskou firmou, která ve výběrovém řízení získala možnost studii vypracovat. Odborníci za 3,7 milionu korun navrhnou například zvýšení kapacit koryt a jezů nebo stavbu hrází. Studie bude zahrnovat i vybudování teplického poldru, který by měl patřit mezi největší v zemi. V oblasti žije přes 110 tisíc obyvatel.

"Výběrové řízení vyhrála brněnská firma Pöyry. Spolu s odpovědnými zástupci povodí nyní objíždějí jednotlivé starosty a domlouvají se na postupu a na základních požadavcích," řekla mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová. Doplnila, že studie by měla být předána do konce roku na ministerstvo zemědělství.

Odborníci budou na základě výpočtů navrhovat opatření na desítky kilometrů dlouhém toku Bečvy. "Cílem studie je navrhnout koncepční a reálná protipovodňová opatření pro obce a města podél Bečvy v úseku zhruba od Teplic nad Bečvou po soutok s Moravou. Na základě výsledků studie se budou připravovat konkrétní protipovodňová opatření v rámci chystané třetí etapy programu Prevence před povodněmi," řekl Pavel Bíza z Povodí Moravy.

V návrhu koncepce protipovodňové ochrany se mluvilo také o rozšíření jezu a koryta řeky v Hranicích, vybudování nábřežních zídek a mobilních hradicích stěn v Teplicích nad Bečvou či o prstencovém ohrázování ve výšce dva až tři metry a soustavě drenážních studní v Troubkách.

publikováno 5. srpna 2011, 09:40aktualizováno 30. prosince 2011, 14:25 štítky: poldr Teplice, protipovodňová ochrana, Pobečví, Troubky, povodně, Bečva, koncepce, ochrana Přerova, Hranice, Teplice nad Bečvou,