Zúčastněte se dětské výtvarné a literární soutěže

Ještě deset dní zbývá všem, kteří by rádi přihlásili díla dětí do dvanáctého ročníku dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, letos na téma: Voda a životní prostředí. 

Voda štětcem a básní XII – pravidla soutěže

Dětská výtvarná a literární soutěž „Voda štětcem a básní“ byla poprvé vyhlášena státním podnikem Povodí Moravy na podzim roku 2005. 

Téma letošního ročníku soutěže:

Voda a životní prostředí

Komu je soutěž určena:

  • žákům ZUŠ, ZŠ, MŠ a speciálních škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy v souladu se stanovenou věkovou hranicí
  • dětem všech zaměstnanců Povodí Moravy, s.p. v souladu se stanovenou věkovou hranicí

Věkové kategorie:

1. kategorie do 6 let

2. kategorie: do 8 let

3. kategorie: do 11 let

4. kategorie: do 15 let

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 1. listopad 2016

termín ukončení: 31. březen 2017

termín vyhodnocení: 30. duben 2017

termín vyhlášení výsledků: 15. květen 2017

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části:

kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika

maximální rozměr výkresu A2

trojrozměrné předměty z různých materiálů do výšky 40 cm

Specifikace soutěžního materiálu literární části:

poezie, próza

maximální rozsah textu na stranu formátu A4

Povinné údaje k soutěžním pracím:

jméno a příjmení autora

věk, kategorie

název díla

technika

adresa školy a jméno vyučujícího pedagoga, kontakt

Přílohou pravidel soutěže je tabulka, do které lze povinné údaje čitelně vepsat.

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada

tel.: 541 637 222

e-mail:  frybortova@pmo.cz

Vyhodnocení soutěže:

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno ustanovenou komisí

Zveřejnění výsledků soutěže:

  • v podnikovém Zpravodaji o vodě v roce 2017
  • na internetových stránkách www.pmo.cz

Důležitá upozornění:

  • práce zařazené do soutěže se nebudou po jejím skončení vracet zpět jednotlivým autorům a budou dále využity k výzdobě prostor ředitelství podniku, závodů a provozů Povodí Moravy, s.p., případně budou doprovázet významné podnikové akce a další prezenční aktivity Povodí Moravy, s.p.
  • Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo na otištění těchto prací ve svých prezentacích
  • Povodí Moravy, s.p. si jako organizátor soutěže vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. snížení či navýšení počtu kategorií vymezených věkovou hranicí v závislosti na množství soutěžních prací, změnu termínu ukončení, vyhodnocení či vyhlášení soutěže apod.)

Ocenění vítězů:

Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří obdrží cenu generálního ředitele a cenu redakční rady, obdrží diplom a věcný dárek, který jim bude doručen na adresu školy, kterou navštěvují.

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 21. března 2017, 09:48aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:47 štítky: Voda štětcem a básní, výtvarná soutěž, literární soutěž,