V Olomouckém kraji se připravuje množství protipovodňových staveb

Do roku 2019 plánuje Povodí Moravy, s.p. investovat do protipovodňové ochrany v Olomouckém kraji celkem 3,011 mld. Kč. Po katastrofální povodni v roce 1997 bylo v následujících letech nejprve nutné vypořádat se s následky, které velká voda způsobila a ihned poté navázat budováním nových protipovodňových staveb. „Jako nejúčinnější opatření je považována prevence. Velký objem plánovaných investic v Olomouckém kraji plně odráží přetrvávající povodňová rizika. Ve všech případech bude nutná plná součinnost našeho podniku s vedením jednotlivých měst“, říká generální ředitel Jan Hodovský.

Chráněno tak v budoucnu může být například město Litovel za cca 464 mil. Kč, město Hranice na Moravě za 278 mil. Kč, město Lipník nad Bečvou za 78 mil. Kč a pokračovat budou také další stavební práce v samotné Olomouci za 890 mil. Kč s cílem ochránit město před více než dvousetletým průtokem. Podobu III. etapy Programu prevence před povodněmi (2014-2019) představil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. začátkem března na Krajském úřadě olomouckého kraje.

Kromě investice do nových protipovodňových opatření bude státní podnik upravovat také stávající stavby. „V letošním roce budeme realizovat hned několik staveb o celkovém objemu 32,9 mil. Kč. Jedná se například o úpravy jezu Bolelouc, jezu Litovel nebo patního drénu hráze vodního díla Plumlov“, upřesňuje Hodovský.

Povodí Moravy, s.p. musí provádět také každodenní údržbu na tocích. Jde především o práce na upravených vodních tocích spočívající v odstraňování sedimentů v intravilánech měst a obcí a dále pak v sečení a odstraňování náletové vegetace nebo probírky vysazených břehových porostů. V olomouckém kraji plánuje státní podnik pro tento rok takto investovat 41,9 mil. Kč.

publikováno 16. března 2015, 13:14aktualizováno 23. prosince 2015, 09:53 štítky: PPO Olomouc, Litovel, Plumlov, Bolelouc, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou,