Schválen Národní plán povodí Dunaje a Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Národní plán povodí Dunaje byl schválen Usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1083 o Národním plánu povodí Labe, Národním plánu povodí Dunaje, a Národním plánu povodí Odry.

Dokumenty budou platné do roku 2021 do doby jejich aktualizace. Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.

Národní plány povodí prošly posouzením vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a také půlročními konzultacemi s veřejností v termínu 22. 12. 2014 do 22. 6. 2015.

Plné znění Národního plánu povodí Dunaje lze získat na stránkách Ministerstva zemědělství (zde). Národní plán povodí Dunaje vydalo Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán opatřením obecné povahy ze dne 12. 1. 2016. Opatření obecné povahy je zveřejněno zde

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje byl schválen Usnesením vlády České republiky ze dne 21. prosince 2015 č. 1082 o Plánech pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry.

Dokumenty budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace. Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem.

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje prošel posouzením vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a také půlročními konzultacemi s veřejností v termínu 22. 12. 2014 do 22. 6. 2015. Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje vydalo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán opatřením obecné povahy ze dne 22. 12. 2015.

Plné znění lze získat na stránkách Povodňového informačního servisu na následujícím odkaze: http://www.povis.cz/html/pzpr.htm

publikováno 10. února 2016, 12:53aktualizováno 10. února 2016, 12:56 štítky: Národní plán povodí Dunaje, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje,