Prezentace podniku žákům základní školy

Přehled činností vodohospodářů, zejména otázky budování protipovodňových opatření, výskytu invazivních rostlin a možnosti předcházení škodám způsobených bobrem evropským, prezentovali zástupci Povodí Moravy, s.p. žákům Základní školy TGM v Moravských Budějovicích.
 
Prezentace činností státního podniku Povodí Moravy, s.p. byla ve středu 18. května součástí rozšířené výuky ekologie. Žáci se dozvěděli více o vodohospodářských tématech, kterým se v rámci školního kroužku Tereza věnují. Jsme velice rádi, že žáci využili možnost následné debaty a že tak mohou své nové poznatky uplatit na GLOBE Games 2016 v Karviné. Program GLOBE (Global learning and Observation to Benefit the Environment) je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. V rámci projektu žáci trénují výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů. „Děkujeme za velmi zdařilou prezentaci a zodpovězení našich otázek, děti byly nadšené,“ vzkázala Povodí Moravy, s.p. učitelka Jana Hanáková.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 19. května 2016, 20:11