Povodí Moravy žádá lodního dopravce o vyklizení svých pozemků

Provozovatel lodní dopravy na Vranovské přehradě Martin Balík nepřistoupil na podmínky stanovené státním podnikem Povodí Moravy již na počátku července tohoto roku. Ty měly být zakotveny v dohodě a následně měly tvořit i základ pro sepsání a uzavření nové nájemní smlouvy. Po řadě předchozích jednání probíhajících i v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému však PM neshledává v postojích a přístupu provozovatele žádný pozitivní posun. PM proto žádá lodního dopravce o vyklizení svých pozemků do tří dnů. Pokud tak Osobní lodní doprava neučiní do pátku 29. srpna, podá PM žalobu a bude se domáhat vyklizení svých pozemků soudní cestou. Vstřícné kroky, které PM dělalo směrem k panu Balíkovi a umožnilo mu provizorní provozování jeho lodí na Vranovské přehradě, však nemohou vytvářet nerovné podmínky v této oblasti. Důvodem, proč Martin Balík odmítl uzavřít smluvní dokument k nastavení podmínek dalšího provozování, bylo jeho trvání na využívání prostoru hráze. Přitom PM vyvolalo jednání za účasti jeho, Policie ČR, Zdravotní záchranné služby a Hasičského záchranného sboru, kde byly řešeny podmínky využívání hráze těmito složkami záchranného integrovaného systému. Požadavky pana Balíka, aby složky záchranného integrovaného systému a Policie ČR přepustili místa na hrázi jemu k provozování lodní dopravy, nebyly pro tyto subjekty akceptovatelné z důvodu ochrany veřejného zájmu.

Fotografie pro média:

Povodí Moravy žádá lodního dopravce o vyklizení svých pozemk
Jednání zástupců PM s lodním dopravcem Martinem Balíkem.
stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

Povodí Moravy žádá lodního dopravce o vyklizení svých pozemk
Jednání zástupců PM s lodním dopravcem Martinem Balíkem.
stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 26. srpna 2014, 15:11aktualizováno 1. září 2014, 10:34 štítky: Martin Balík, Vranovská přehrada, lodní doprava,