Cyklostezky se staly nosným tématem dalšího setkání vodohospodářů se starosty

Břeclav: Zejména o možnost výstavby cyklostezek na ochranných hrázích vodních toků se zajímala více než desítka starostů z Břeclavska a Hodonínska na společném jednání se zástupci státního podniku Povodí Moravy.

Starostové se zajímali o podmínky správce toku k výstavbě nových cyklostezek na ochranných hrázích toků, které budují pro zvýšení atraktivity své obce. V následné debatě probírali nejen povinnosti vlastníků cyklostezek, ale také rizika spojená s jejich užíváním a technické možnosti jejich budování. „Jsem rád, že právě toto téma dnes starostové otevřeli. Domluvili jsme se, že je nutno lépe koordinovat plány obcí na výstavbu nových cyklostezek s plány PM na opravy hrází,“ řekl ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Ing. Pavel Cenek.

publikováno 24. září 2015, 20:04aktualizováno 14. října 2015, 07:59 štítky: setkání se starosty, Břeclav, Dolní Věstonice, Veselí nad Moravou,