Voda štětcem a básní X., Voda v české písničce

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 104 škol, což svědčí o velkém zájmu. Tentokráte děti tvořily a psaly na téma „Voda v české písničce“. Komise udělila 86 cen ve výtvarné kategorii a 25 cen v kategorii literárních děl.