Ledové kry v Tišnově

V Tišnově se 25. února vytvořila asi dvoukilometrová ledová bariéra. Pracovníci Povodí Moravy kráčejícím bagrem rozbíjeli kry, aby umožnili vodě téct v korytě. Foto: Vladimír Husák

PODĚKOVÁNÍ OD MĚSTA TIŠNOV