Čištění Dolanského a Dědinkovského potoka

Státní podnik Povodí Moravy zajistil v uplynulých měsících vyčištění Dolanského a Dědinkovského potoka. Tyto drobné vodní toky převzal podnik v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Od listopadu 2012 do února 2013 zmizelo z obou koryt téměř 1400 m3 sedimentů.