III. plánovací období – PDP 2021-2027 

V polovině roku 2016 byly schváleny Plány dílčích povodí a zároveň začaly přípravné práce III. plánovacího období.

Národní plány povodí 2021-2027

Plány pro zvládání povodňových rizik 2021-2027

========================================================================

Schválené plány dílčích povodí 2021 – 2027

Přípravné práce

Zabezpečení procesu plánování v oblasti vod

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj a Zlínský kraj.

========================================================================

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj a Zlínský kraj.

Další informace:

Útvar vodohospodářského plánování

pop@pmo.cz

publikováno 1. února 2018, 12:00aktualizováno 16. listopadu 2022, 08:50