Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod na území správy Povodí Moravy, s.p., je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Proces plánování v oblasti vod je navržen na období 2004 – 2027. Toto období je rozděleno do 3 období:

Přípravné práce I. plánovacího období probíhaly v letech 2004 – 2009 a zahrnovaly tvorbu plánů. Jejím výsledkem je Plán oblasti povodí Moravy a Plán oblasti povodí Dyje, které byly platné pro období 2009 – 2015.

Přípravné práce II. plánovacího období plánování probíhaly v letech 2009 – 2015, kdy se prováděla první aktualizace Plánů oblastí povodí. Výsledkem je Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a Plán dílčího povodí Dyje, které jsou platné pro období 2015 – 2021

Přípravné práce III. plánovacího období plánování probíhají v letech 2015 – 2021, kdy se provádí další aktualizace plánů povodí. Jejich výsledkem budou plány dílčích povodí platné pro období 2021 – 2027.

Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích platnosti podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.

ilustrace

I. plánovací období – Plány oblastí povodí Moravy a Dyje

Plány oblastí povodí Moravy a Dyje 2009 – 2015 Plány národních částí mezinárodních oblastí povodí Plán hlavních povodí České...

1. 2. 2018
ilustrace

II. plánovací období – Plány dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu...

Plány dílčích povodí obsahují (z Národního plánu povodí Dunaje přebrané) stanovené cíle pro ochranu a zlepšování stavu...

1. 2. 2018
ilustrace

III. plánovací období – příprava aktualizace platných plánů povodí

V polovině roku 2016 byly schváleny Plány dílčích povodí a zároveň začaly přípravné práce III. plánovacího období. Přípravné...

1. 2. 2018
ilustrace

Plány pro zvládání povodňových rizik – II. plánovací období

Oznámení zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

22. 11. 2017
ilustrace

Dopady klimatické změny na vodohospodářskou soustavu (2008)

Studie posouzení dopadů klimatické změny na vodohospodářskou soustavu v povodí Moravy v roce 2008. Studie obsahuje...

4. 1. 2012